Угоститељско-туристичка школа
ул. Мајковског бр.2, 18000 Ниш
Телефон: 018/233 830
 • УПИС УЧЕНИКА 2015-2016. ГОДИНЕ

  Планом уписа за школску 2015-2016. годину планиран је упис шест одељења следећих образовних профила...

 • КОКТЕЛИ НА НАШ НАЧИН!
  КОКТЕЛИ НА НАШ НАЧИН!
 • КК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА - ГОСТ НАШE ШКОЛE
  КК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА - ГОСТ НАШE ШКОЛE
 • ЛАЈАЛИ СМО И НА ЗВЕЗДЕ
  ЛАЈАЛИ СМО И НА ЗВЕЗДЕ
 • ШКОЛСКА РАДИОНИЦА МАРГЕР
  ШКОЛСКА РАДИОНИЦА МАРГЕР
 
 

Туристички техничар

 

            У нашој земљи све је више туристичких агенција и хотела, а то за младе људе представља могућност запослења. Осим шалтерских службеника у туристичким агенцијама ту су и рецепције хотела где се на другачији начин комуницира са странкама.

Данас је посао туристичког техничара увелико олакшан компјутеризацијом рада па је због тога познавање рада на рачунару постало неопходно.Често се ради са новцем или папирима од вредности Због тога су моралне особине људи који раде овај посао од велике важности. Приликом комуникације са клијентима неопходна је тачност и прецизност у излагању информација али и стрпљење у обавештавању. Прибраност, љубазност и лакоћа комуницирања су особине које се веома пожељне. Осим културе опхођења, од запослених на оваквој врсти посла се очекује висок ниво опште културе, познавање страних језика. Важно је, такође, да поседују способност комуникације, сигурност у наступу, да говоре без тешкоћа. Не само да раде на шалтерима туристичких агенција и у контакту су са странкама или на рецепцијама хотела, запослени имају могућност да раде у канцеларијама где воде коресподенцију са клијентима, раде на траженим испитивањима, анализама, ... Високо развијене опште интелектуалне способности су веома битне за успех у раду. Од пожељних особина ту је и систематичност. Важна је и вештина комуникације јер се долази у контакт са великим бројем људи и стручњака из других области.

После завршене средње школе, туристички техничари имају IV степен образовања. За виши положај потребан је наставак школовања на некој од високих школа или факултета. Са овим занимањем ученици имају могућност да упишу, осим туризма за који се најчешће одлучују, и филозофски факултет, економски факултет, правни факултет, факултет за услужни бизнис, природно-математички факултет и друге факултете.

 Предмети које ученици изучавају током школовања на овом образовном профилу приказани су у табели

 

ПРЕДМЕТИ КОЈИ СЕ ИЗУЧАВАЈУ У ОКВИРУ ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР

 

 

 

1. разред

2. разред

3. разред

4. разред

Предмети

теорија

вежбе

блок

теорија

вежбе

блок

теорија

вежбе

блок

теорија

вежбе

блок

А.

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Српски језик и књижевност

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

2.

Страни језик I

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

3.

Социологија

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

4.

Филозофија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

5.

Историја

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Музичка уметност

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Ликовна култура

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Физичко васпитање

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

9.

Математика

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

10.

Рачунарство и информатика

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

11.

Географија

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Физика

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Хемија

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Биологија

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Устав и права грађана

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

Б.

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Страни језик II

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

2.

Основи туризма и угоститељства

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Економика и организација предузећа

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Психологија

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

5.

Финансијско пословање

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

6.

Статистика

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

7.

Биротехника

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

8.

Туристичка географија

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

9.

Историја уметности

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

10.

Спољнотрговинско и девизно пословање

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

11.

Право

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

12.

Економика туризма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

13.

Маркетинг у туризму

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

14.

Агенцијско-хотелијерско пословање

x

 

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

В.

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Верска настава / Грађанско васпитање

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x