Угоститељско-туристичка школа
ул. Мајковског бр.2, 18000 Ниш
Телефон: 018/233 830
 • УПИС УЧЕНИКА 2015-2016. ГОДИНЕ

  Планом уписа за школску 2015-2016. годину планиран је упис шест одељења следећих образовних профила...

 • КОКТЕЛИ НА НАШ НАЧИН!
  КОКТЕЛИ НА НАШ НАЧИН!
 • КК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА - ГОСТ НАШE ШКОЛE
  КК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА - ГОСТ НАШE ШКОЛE
 • ЛАЈАЛИ СМО И НА ЗВЕЗДЕ
  ЛАЈАЛИ СМО И НА ЗВЕЗДЕ
 • ШКОЛСКА РАДИОНИЦА МАРГЕР
  ШКОЛСКА РАДИОНИЦА МАРГЕР
 
 

Ванредно школовање

 Поред редовног школовања, Угоститељско-туристичка школа нуди и могућност ванредног школовања, и то:

- ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ, која представља образовање за други образовни профил у истом трајању као већ стечено средње образовање, за које могу да се пријаве заинтересовани кандидати без обзира на године живота и радно искуство, при чему су дужни да положе разлику у стручним предметима између наставног плана стеченог занимања и наставног плана жељеног занимања;

- ДОКВАЛИФИКАЦИЈУ, која представља образовање за други образовни профил у дужем трајању, за које могу да се пријаве заинтересовани кандидати без обзира на године живота и радно искуство; ученици на доквалификацији полажу допунске испите из предмета чији садржаји нису претежно исти, из предмета који нису били утврђени наставним планом и програмом образовања за стечено занимање и испите завршног разреда занимања за које се кандидат доквалификује.

 Кандидати заинтересовани за преквалификацију и доквалификацију подносе захтев школи најкасније 31. августа за школску годину која почиње 1. септембра текуће године, а уз захтев прилажу оверене фотокопије свих сведочанстава и дипломе о стеченом средњем образовању, као и извода из матичне књиге рођених и извода из матичне књиге венчаних (за удате).