28нов 2017
ДЕТАЉНО
28нов 2017

Обавештење за ванредне ученике

Пријава испита за априлски испитни рок је од 3.4.2017. до 7.4.2017. године Испитни рок почиње 17.04.2017. године а распоред испита биће објављен накнадно!...

ДЕТАЉНО
28нов 2017
ДЕТАЉНО
28нов 2017

ОГЛАШАВАЊЕ ИСПРАВЕ НЕВАЖЕЋОМ / издавање дупликата исправе (сведочанство/дипломе)

ОГЛАШАВАЊЕ ИСПРАВЕ НЕВАЖЕЋОМ:   За издавање дупликата исправе (сведочанства / дипломе) потребно је:   Уплатити републичку административну таксу. -          На празну уплатницу уписати: -          Уплатилац: ваши лични подаци -    ...

ДЕТАЉНО
29нов 2017
ДЕТАЉНО
28нов 2017

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ

СРЕДА17.02.2016.год     08.00.......................................... ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ   09.00.........................................ФИЗИКА   09:30......................................   ОСНОВИ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА                                                ХОТЕЛИЈ...

ДЕТАЉНО
28нов 2017
ДЕТАЉНО
29нов 2017

Оквирни споразум

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ О ИЗВРШЕЊУ УСЛУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈЕ   Закључен између:   1) Угоститељско-туристичкешколе Ниш, са седиштем у Нишу, ул. Maјаковског бр. 2, МБ 07222114, ПИБ 100619584, коју заступа директор Сузана Стојановић (у да...

ДЕТАЉНО
28нов 2017
ДЕТАЉНО
28нов 2017

План уписа за школску 2015-2016. годину

Планом уписа за школску 2015-2016. годину планиран је упис шест одељења следећих образовних профила: NINI SH 3K13S --- Посластичар (15 ученика) NINI SH 3K07S --- Конобар (15 ученика) NINI SH 4K03S --- Кулинарски техничар (60 ученика) NINI SH 4K04S --- Угоститељски техничар (30 ...

ДЕТАЉНО