ОГЛАШАВАЊЕ ИСПРАВЕ НЕВАЖЕЋОМ:

 

За издавање дупликата исправе (сведочанства / дипломе) потребно је:

 

  • Уплатити републичку административну таксу.

–          На празну уплатницу уписати:

–          Уплатилац: ваши лични подаци

–          Сврха уплате: Републичка административна такса тарифни број 174 став 1

–          Прималац: Пореска управе

–          Износ 770,00 динара

–          Рачун: 840-742221843-57

–          Модел и позив на број : 97  05-128

–          Уз захтев школи приложити уплатницу

 

·         Огласити исправу неважећом на један од ова два начина ( препоручујемо први начин) :

  1. Огласити сваки докуменат појединачно неважећим  ( сведочанство / диплому) у књижари Службеног гласника, у Нишу, улица Вождова бр.14 (преко пута главне поште).
    Потврду о оглашавању сваког појединачног документа неважећим приложити уз захтев.
  2. Празну уплатницу попунити на следећи начин ( за сваки документ посебно).

–          сврха уплате: оглашавање неважећим сведочанства / дипломе о завршеном …. разреду / Угоститељско-туристичке школе у Нишу, на име ….., из ……. године.

–          прималац: ЈП Службени Гласник, Јована Ристића бр.1 , 11000 БЕОГРАД

–          жиро-рачун: 160-14944-58

–          Износ: 346,50 динара (за један документ)

Фотокопирати уплатнице и препорученом поштом послати копију на адресу: ЈП Службени Гласник, Јована Ристића бр.1, 11000 Београд. Уз захтев приложити копије уплатница и потврду из поште да су уплатнице послате Службеном Гласнику препорученом пошиљком.

·      Предати захтев школи за издавање дупликата исправе са свим подацима потребним за утврђивање података потребних за издавање исправе (име и презиме, датум и место рођења, име оца, образовни профили степен, школска година на коју се односи захтев, име и презиме разредног старешине, време уписа у школу).

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *