РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНЕ

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

– Димитријевић Зорана – петком за време првог часа

– Тадић Весна – уторком за време тречег часа

– Николић Марија – средом за време другог часа

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

–        Младеновић Маријана – средом за време шестог часа

–        Станојевић Татјана – средом за време петог часа

–        Петровић Данијела-уторком за време шестог часа

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

– Радовић Татјана – четвртком за време другог часа

– Белопавловић Александра – четвртком за време петог часа

– Бероња Радмила – петком за време шестог часа

– Лазаревић Љиљана  – петком за време шестог часа

– Миленковић Ана – уторком за време другог часа

РУСКИ ЈЕЗИК

–        Станковић Лоска – понедељком  за време четвртог часа

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

–        Костадиновић Милена – уторком за време трећег часа

–        Радовић Татјана – четвртком за време другог часа

ИСТОРИЈА

–          Николић Данијела – четвртком за време петог часа

–          Мирчевић Ранко – четвртком за време петог часа

МУЗИЧКА КУЛТУРА

–  Станковић Клара – петком за време петог часа

ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ И

ЛИКОВНА КУЛТУРА

–        Матовић Верица – четвртком за време четвртог часа

УМЕТНИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ

– Илић Јана – понедељком за време трећег часа

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

– Милошевић Радојица – уторком за време шестог часа

– Дејановски Снежана – четвртком за време трећег часа

–  Жугић Милош-четвртком за време другог часа

–  Стојановић Милена-уторком за време седмог часа

ПОСЛАСТИЧАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ

–        Тамара Ристић – средом за време трећег часа

–        Бранка Плавшић – уторком за време трећег часа

УСЛУЖИВАЊЕ

– Стојановић Дејан – уторком за време петог часа

– Стојадиновић Ненад – уторком за време трећег часа

– Ценић Александар – средом за време петог часа

ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА, ПРЕДУЗЕТНИШТВО,СТАТИСТИКА, ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА, МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ, ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ И СПОЉНОТРГОВИНСКО И ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

– Минчић Драгана – понедељком за време четвртог часа

–  Поповић Маја – уторком за време трећег часа

–  Граховац Маја- четвртком за време другог часа

ПОСЛОВНА КОРЕСПОДЕНЦИЈА И КОМУНИКАЦИЈА

–  Ристић Милена – четвртком за време четвртог часа

–  Димитријевић Зорана- петком за време првог часа

СОЦИОЛОГИЈА ,ФИЛОЗОФИЈА,  УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

– Божановић Марина – средом за време трећег часа

–  Петковић Ивана- понедељком за време петог часа

–  Брдар Лазаревић Катарина- средом за време шестог часа

ПСИХОЛОГИЈА

-Миленковић Савета – средом за време петог часа

ПРАВО

– Ранчић Александар – уторком за време трећег часа

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

– Стојановић Милена-уторком за време седмог часа

– Младеновић Маријана– средиом за време шестог часа

– Станковић Клара – петком за време петог часа

– Жугић Милош- четвртком за време другог часа

– Стојановић Дејан- уторком за време петог часа

ВЕРСКА НАСТАВА

–           Коцић Предраг-уторком за време седмог часа

МАТЕМАТИКА

– Стевановић Марислав – уторком за време трећег часа

– Крстић Слађана – средом за време четвртог часа

– Бојић Томислав– петком за време другог часа

– Стевановић Марија – понедељком за време четвртог часа

ГЕОГРАФИЈА И ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА

–        Ђурђевић Ристић Милена – четвртком за време другог часа

–        Ранчић Милена – петком за  време другог часа

–          Тошић Љиљана- понедељком за време четвртог часа

ФИЗИКА

– Јовановић Радица – понедељком за време трећег часа

–           Божиловић Бранислав- понедељком за време четвртог часа

ХЕМИЈА

–          Лазовић Слађана – петком за време другог часа

БИОЛОГИЈА

–        Барјактаровић Снежана – четвртком за време четвртог часа

АГЕНЦИЈСКО-ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ

–        Мирослав Милосављевић – четвртком за време другог часа

–        Јосифовић Мирјана – четвртком за време другог часа

–          Граховац Маја- четвртком за време другог часа

ХОТЕЛИЈЕРСТВО И ОСНОВИ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА

–          Миленовић Адела – средом за време трећег часа

ХИГИЈЕНА, НАУКА О ИСХРАНИЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА И ИСХРАНА

– Голубовић Драган – средом за време трећег часа

ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ

– Стевановић Сузана – понедељком за време другог часа

КУВАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ  НАСТАВОМ

– Димитријевић Анчица- понедељком за време трећег часа

– Пенков Вијолета – четвртком  за време трећег часа

– Арсенков Петар – четвртком за време четвртог часа

– Игрошанац Снежана – петком за време трећег часа

–  Томић Тијана- уторком за време трећег часа

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

– Китановић Небојша – понедељком за време шестог часа

– Богић Милан – уторком за време петог часа

 

 

Одељенски старешина за ванредне ученике

Драган Голубовић

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *