ПОНЕДЕЉАК 13.02.2017.

 

11.00

ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА


12.00

ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ


 

УТОРАК 14.02.2017.

 

09.15

ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА


10.15

ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА


12.00

ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА


12.45

ХИГИЈЕНА
НАУКА О ИСХРАНИ
ИСХРАНА
ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА
ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ
ПОЗНАВАЊЕ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА
ПОЗНАВАЊЕ ПИЋА И ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА


14.00

ЛИКОВНА КУЛТУРА
ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ
УМЕТНИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ


14.45

ХЕМИЈА


15.15

БИОЛОГИЈА


 

ПЕТАК 17.02.2017.

 

12.30

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ


12.45

ВЕРСКА НАСТАВА


13.00

МУЗИЧКА УМЕТНОСТ


13.30

СОЦИОЛОГИЈА
УСТАВ И ПРАВО ГРАЂАНА
ФИЛОЗОФИЈА
СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА


14.15

КУВАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ
КУВАРСТВО
ОСНОВИ КУВАРСТВА
ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА


 

ПОНЕДЕЉАК 20.02.2017.

 

09.00

ОСНОВИ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА
ХОТЕЛИЈЕРСТВО
АГЕНЦИЈСКО  ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ
ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА


10.00

ГЕОГРАФИЈА
ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА


11.30

ИСТОРИЈА


12.00

ИНФОРМАТИКА


12.30

ПСИХОЛОГИЈА


12.45

ФИЗИКА


 

УТОРАК 21.02.2017.

 

09.00

УСЛУЖИВАЊЕ<
ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА
УСЛУЖИВАЊЕ СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ
ОСНОВИ УСЛУЖИВАЊА


10.00

ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА
ПОСЛОВНА КОРЕСПОДЕНЦИЈА И КОМУНИК.
СПОЉНО-ТРГОВИНСКО И ДЕВ. ПОСЛОВАЊЕ
МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ
МАРКЕТИНГ У ТУРИСТИЧКОМ ПОСЛОВАЊУ
СТАТИСТИКА
ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА
ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНО ПОСЛОВАЊЕ
ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ


11.00

УСМЕНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ


11.30

УСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА


12.00

УСМЕНИ ИСПИТ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА


12.30

УСМЕНИ ИСПИТ ИЗ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА


12.45

УСМЕНИ ИСПИТ ИЗ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА


13.00

ПОСЛАСТИЧАРСТВО
ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА


 

ПОНЕДЕЉАК 13.02.2017.

 

11.00

ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА


12.00

ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ


 

УТОРАК 14.02.2017.

 

09.15

ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА


10.15

ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА


12.00

ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА


12.45

ХИГИЈЕНА
НАУКА О ИСХРАНИ
ИСХРАНА
ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА
ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ
ПОЗНАВАЊЕ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА
ПОЗНАВАЊЕ ПИЋА И ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА


14.00

ЛИКОВНА КУЛТУРА
ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ
УМЕТНИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ


14.45

ХЕМИЈА


15.15

БИОЛОГИЈА


 

ПЕТАК 17.02.2017.

 

12.30

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ


12.45

ВЕРСКА НАСТАВА


13.00

МУЗИЧКА УМЕТНОСТ


13.30

СОЦИОЛОГИЈА
УСТАВ И ПРАВО ГРАЂАНА
ФИЛОЗОФИЈА
СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА


14.15

КУВАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ
КУВАРСТВО
ОСНОВИ КУВАРСТВА
ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА


 

ПОНЕДЕЉАК 20.02.2017.

 

09.00

ОСНОВИ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА
ХОТЕЛИЈЕРСТВО
АГЕНЦИЈСКО  ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ
ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА


10.00

ГЕОГРАФИЈА
ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА


11.30

ИСТОРИЈА


12.00

ИНФОРМАТИКА


12.30

ПСИХОЛОГИЈА


12.45

ФИЗИКА


 

УТОРАК 21.02.2017.

 

09.00

УСЛУЖИВАЊЕ
ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА
УСЛУЖИВАЊЕ СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ
ОСНОВИ УСЛУЖИВАЊА


10.00

ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА
ПОСЛОВНА КОРЕСПОДЕНЦИЈА И КОМУНИК.
СПОЉНО-ТРГОВИНСКО И ДЕВ. ПОСЛОВАЊЕ
МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ
МАРКЕТИНГ У ТУРИСТИЧКОМ ПОСЛОВАЊУ
СТАТИСТИКА
ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА
ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНО ПОСЛОВАЊЕ
ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ


11.00

УСМЕНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ


11.30

УСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА


12.00

УСМЕНИ ИСПИТ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА


12.30

УСМЕНИ ИСПИТ ИЗ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА


12.45

УСМЕНИ ИСПИТ ИЗ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА


13.00

ПОСЛАСТИЧАРСТВО
ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА


 

Распоред можете преузети и кликом на линк.