Поштовани председниче Заједнице,

Молимо Вас да школама пренесете следећа обавештења:

 

  1. Сви приручници за полагање завршних и матурских испита ревидирани су  у складу са важећим законским прописима. Одређене измене су извршене у формулацији теоријских или практичних задатака а у циљу бољег разумевања од стране ученика.

Значајнија измена је извршена у приручнику за полагање матурског испита за образовни профил Финансијски администратор где се у делу практичних задатака изоставио захтев за израдом пореског биланса као и из чек листе. У анексу „ Контни оквир“  извршене су одређене корекције. Нови бројеви контног оквира нису обухваћени овим изменама јер генерације ученика које сада излазе на матурски испит нису припремали задатке према новом Контном оквиру.  Такође, значајније измене су настале код Приручника за полагање завршног испита за образовне профиле Кувар и Посластичар. Измене се односе на следеће: Оквир оцењивања и Чек листе су адаптиране и измењен је формат задатака; задаци и прилози су допуњени и  усклађени са уџбеником.

Сви ревидирани приручници у преведени на језике националних мањина и објављени на сајту Завода.

 

  1. На захтев појединих Заједница, ради отежаних услова за припрему ученика за матурске испите, извршена је ревизија теоријских задатака који се могу појавити на матурским испитима.

Као и прошле године смањен је број задатака али овај пут у већем обиму. Изузето је по 100 питања из Приручника за полагање матурског испита образовне профиле: Финансијски администратор, Пословни администратор, Комерцијалиста и Туристички техничар. У приручнику за образовни профил Службеник у банкарству и осигурању има 150 објављених задатака и ту није било простора за изузимање задатака.

Листа са задацима који се неће наћи на тесту биће објављена и на сајту Завода као и сва обавештења.

 

Срдачан поздрав,

Драгана Бувач Грушановић

Завод за унапређивање образовања и васпитања
Београд, Фабрисова 10
+ 381 65 333 10 46
www.zuov.gov.rs
dragana.buvac@zuov.gov.rs