Поштовани,

преузимањем Дописа на линку: Scan Dopis školama platforma Čuvam te,

можете се упознати са садржајем истог и начину рада Националне платформе „Чувам те“.

 

С` поштовањем,

Угоститељско – туристичка школа Ниш