Обавештење за упис у I разред Угоститељско-туристичке школе у Нишу за школску 2022/2023.

  14.07.2022.год (четвртак) од 08 ч до 15 часова. и 15.07.2022.год (петак) – ПРВИ УПИСНИ КРУГ

  16.07.2022.год (субота) од 8ч до 15часова – ДРУГИ УПИСНИ КРУГ

 

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за други уписни круг непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе

 

Приликом уписа ученик предаје следећа докумената: 1.Пријаву за упис, 2.Сведочанство о завршеној основној школи, 3.Уверење о положеном завршном испиту, 4.Извод из матичне књиге рођених, 5.Лекарско уверење, 6.Дипломе, потврде и други докази о посебним достигнућима.

 

Настава за ученике Угоститељско-туристичке школе у Нишу у школској 2022/2023.години почиње 01.септембра 2022.године у 13.30.сати. Прозивка ученика првог разреда обавиће се тога дана у 13.15 сати, на главном улазу у школу.

 

НАПОМЕНА: Због лакшег споразумевања,до сада смер Угоститељски техничар промењен је назив у Хотелијерско-ресторатерски техничар и смер Туристичко-хотелијерски техничар сада носи назив Туристички техничар.

 

Добродошли у Угоститељско-туристичку школу у Нишу.