Обавештење за упис у I разред Угоститељско-туристичке школе у Нишу за школску 2021/2022.

 

понедељак–недеља

 

  1. 07.2021. од 08 ч до 18. 07.2021.до 24 ч

 

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе електронским путем (после првог и после другог уписног круга)

 

понедељак и уторак

 

  1. и 13. 07.2021. 08–15 ч

 

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за први уписни круг непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе

петак

 

  1. 07.2021. 08–15 ч

 

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за други уписни круг непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе

 

Приликом уписа ученик предаје следећа докумената: 1.Пријаву за упис, 2.Сведочанство о завршеној основној школи, 3.Уверење о положеном завршном испиту, 4.Извод из матичне књиге рођених, 5.Лекарско уверење, 6.Дипломе, потврде и други докази о посебним достигнућима.

 

Настава за ученике Угоститељско-туристичке школе у Нишу у школској 2021/2022.години почиње 01.септембра 2021.године у 13.30.сати. Прозивка ученика првог разреда обавиће се тога дана у 13.15 сати, на главном улазу у школу.

 

Добродошли у Угоститељско-туристичку школу у Нишу.