Лице задужено за заштиту података о личности је:

 

Ана Миленковић, наставник енглеског језика

телефон: 065 2472529, е-mail: ana_milenkovic@hotmail.com