29нов 2017

О Д Л У К A о измени Одлуке о закључењу оквирног споразума број 294 од 22.05.2017. год.

  РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД  НИШ УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА НИШ ДАТУМ 26.06.2017. године Дел.бр. 464   На основу члана 108. а у вези са чланом 82. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор шко...

ДЕТАЉНО
28нов 2017

Обавезан санитарни преглед за школску 2016/2017. годину

Ученици свих образовних профила Угоститљско-туристичке школе (осим туристичких техничара) у обавези су да имају оверену санитарну књижицу, на основу обављеног санитарног прегледа, до 1. септембра 2016. године. Ученици су у обавези да имају ОВЕРЕНУ ...

ДЕТАЉНО
28нов 2017
ДЕТАЉНО
28нов 2017

ОБАВЕШТЕЊЕ ВАНРЕДНИМ УЧЕНИЦИМА

Пријем пријава испита ванредних ученика за новембарски испитни рок биће у периоду од 01.11.2015. године, док ће испитни рок бити одржан у периоду од 16.11.2015. године, по посебном распореду....

ДЕТАЉНО
28нов 2017

Обавештење ванредним ученицима

ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2016.ГОДИНЕ БИЋЕ ОД 01.04.2016. ГОД. ДО 05.04.2016.ГОДИНЕ, А ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ОД 18.04.2015. ГОДИНЕ ПРЕМА ПОСЕБНОМ РАСПОРЕДУ....

ДЕТАЉНО
28нов 2017
ДЕТАЉНО
28нов 2017

Обавештење за ванредне ученике

Пријава испита за априлски испитни рок је од 3.4.2017. до 7.4.2017. године Испитни рок почиње 17.04.2017. године а распоред испита биће објављен накнадно!...

ДЕТАЉНО
28нов 2017
ДЕТАЉНО
28нов 2017

ОГЛАШАВАЊЕ ИСПРАВЕ НЕВАЖЕЋОМ / издавање дупликата исправе (сведочанство/дипломе)

ОГЛАШАВАЊЕ ИСПРАВЕ НЕВАЖЕЋОМ:   За издавање дупликата исправе (сведочанства / дипломе) потребно је:   Уплатити републичку административну таксу. -          На празну уплатницу уписати: -          Уплатилац: ваши лични подаци -    ...

ДЕТАЉНО
29нов 2017
ДЕТАЉНО