Распоред полагања ванредних ученика у новембарском року школске 2017/2018

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА  У  НОВЕМБАРСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ   СРЕДА  22.11.2017.   09,15  ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА 09,15   ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ ЕНГЛЕСКОГЈЕЗИКА 09,15  ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА   ЧЕТВРТ...

Оквирни споразум

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ О ИЗВРШЕЊУ УСЛУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈЕ   Закључен између:   1) Угоститељско-туристичкешколе Ниш, са седиштем у Нишу, ул. Maјаковског бр. 2, МБ 07222114, ПИБ 100619584, коју заступа директор Сузана Стојановић (у да...

Распоред полагања ванредних испита у августовском испитном року школске 2016/2017. године

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА  У АВГУСТОВСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ   СРЕДА 23.08.2017.   08,00 ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 08,00 ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 08,00 ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 08,00 ВЕР...

Пријава ванредних испита за августовски рок школске 2016/2017

Пријава ванредних испита за августовски рок школске 2016/2017 биће од 14.8.2017.  до 18.8.2017. године,  а испити почињу од 21.8.2017. по посебно утврђеном распореду. Након завршеног испитног рока обавиће се завршни матурски и специјалистички испит.   Драган...

О Д Л У К A о измени Одлуке о закључењу оквирног споразума број 294 од 22.05.2017. год.

  РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД  НИШ УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА НИШ ДАТУМ 26.06.2017. године Дел.бр. 464   На основу члана 108. а у вези са чланом 82. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор шко...

Пријава испита у августовском року – ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ

Пријава испита за ванредне ученике у агустовском испитном року биће у периоду од  17.08.2017. до 21.08.2017.  У времену од 09,00 до 11,00 пријава завршних и матурских испита за августовски рок биће после обављеног испитног августовског рока....