Угоститељско-туристичка школа из Ниша, поред осталих занимања, школује и кулинарске техничаре. Школовање за кулинарске техничаре траје четири године.

Диплома кулинарског техничара је веома цењена, уједно има проходност за даље школовање као сва остала занимања свих средњих школа за које школовање траје четири године.

У току школовања одржавају се разна такмичења на нивоу средњих угоститељско-туристичких школа и такмичења на нивоу организација угоститељских радника, на којима ученици учествују.

Веома важно за ово занимање је и то да ученици након завршетка школовања могу одмах да нађу посао јер је ово занимањо на тржишту рада стално тражено.

Предмети које ученици изучавају током школовања на овом образовном профилу приказани су у табели.

Предмети који се изучавају у оквиру образовног профила кулинарски техничар