Републичка такмичења за подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам

  • Формирање и презентација туристичких аранжмана – 23. и 24. март 2018., Угоститељско-туристичка школа, Ниш
  • Куварство, посластичарство и услуживање са практичном наставом (ТРОГОДИШЊЕ ШКОЛЕ) –13. и 14. април 2018., Средња школа „Светозар Милетић“, Нови Сад
  • Куварство, посластичарство и услуживање са практичном наставом (ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ШКОЛЕ) – 20. и 21. април 2018., Угоститељско-туристичка школа, Београд