Угоститељско-туристичка школа из Ниша, поред осталих занимања, школује и куваре. Школовање за куваре траје три године.

Познато је да се све више ученика уписује за школовање за ова занимања јер је диплома кувара веома цењена у Европи и на неки начин чини излазну визу за рад у иностранству, али са одређеним искуством и позитивним карактеристикама.

У току школовања одржавају се разна такмичења на нивоу средњих угоститељско-туристичких школа и такмичења на нивоу организација угоститељских радника, на којима ученици учествују.

Веома важно је и то да ученици након завршетка школовања могу одмах да нађу посао јер је ово занимање на тржишту рада стално тражено.

Предмети које ученици изучавају током школовања на овом образовном профилу приказани су у табели.

Предмети који се изучавају у оквиру образовног профила кувар