Секретар школе обавља управне, нормативно – правне и друге послове и то :

– праћење и спровођење поступака доношења општих аката и правно стручна помоћм и обрада тих аката

– израда свих врста уговора

– праћење закоских прописа и других прописа и указивање на обавезе које проистичу из њих

– и др.