Савет родитеља је саветодавни орган школе.
Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења.