Занимање угоститељски техничар у нашој школи је веома атрактивно.

У току школовања ученици се оспособљавају за услуживање најкомпликованијих јела и услуживање мешаног пића кроз следеће наставне теме:

 1.  врсте доручака,
 2.  услуживање у кафани,
 3.  услуживање у пансиону,
 4.  услуживање заједничких оброка,
 5.  услуживање у превозним средствима,
 6.  бар и барско пословање,
 7.  коктел партија,
 8.  дорада јела пред гостом – транширање, фламбирање, филирање рибе, као и припрема тартар бифтека пред гостом,
 9.  банкет,
 10.  хладан бифе,
 11.  чајанка.

Све ове наставне теме обрађујемо практично са намирницама и одговарајућим пићем за коктеле у кабинету услуживања и школској радионици Ресторану „Јадран“.

За ово занимање ученици се школују четири године. Након завршеног школовања у нашој школи ученици имају велику проходност за наставак свог школовања.

Предмети које ученици изучавају током школовања на овом образовном профилу приказани су у табели

Предмети који се изучавају у оквиру образовног профила угоститељски техничар