Драгана Минчић, директорица школе од 17.9.2018. године