У нашој земљи све је више туристичких агенција и хотела, а то за младе људе представља могућност запослења. Осим шалтерских службеника у туристичким агенцијама ту су и рецепције хотела где се на другачији начин комуницира са странкама.

Данас је посао туристичко-хотелијерског техничара увелико олакшан компјутеризацијом рада па је због тога познавање рада на рачунару постало неопходно. Често се ради са новцем или папирима од вредности. Због тога су моралне особине људи који раде овај посао од велике важности. Приликом комуникације са клијентима неопходна је тачност и прецизност у излагању информација али и стрпљење у обавештавању. Прибраност, љубазност и лакоћа комуницирања су особине које се веома пожељне. Осим културе опхођења, од запослених на оваквој врсти посла се очекује висок ниво опште културе, познавање страних језика. Важно је, такође, да поседују способност комуникације, сигурност у наступу, да говоре без тешкоћа. Не само да раде на шалтерима туристичких агенција и у контакту су са странкама или на рецепцијама хотела, запослени имају могућност да раде у канцеларијама где воде коресподенцију са клијентима, раде на траженим испитивањима, анализама, … Високо развијене опште интелектуалне способности су веома битне за успех у раду. Од пожељних особина ту је и систематичност. Важна је и вештина комуникације јер се долази у контакт са великим бројем људи и стручњака из других области.

После завршене средње школе, туристичко-хотелијерски техничари имају IV степен образовања. За виши положај потребан је наставак школовања на некој од високих школа или факултета. Са овим занимањем ученици имају могућност да упишу, осим туризма за који се најчешће одлучују, и филозофски факултет, економски факултет, правни факултет, факултет за услужни бизнис, природно-математички факултет и друге факултете.

Предмети које ученици изучавају током школовања на овом образовном профилу приказани су у табели

Предмети који се изучавају у оквиру образовног профила туристички техничар