Угоститељско-туристичка школа из Ниша је већ у озбиљним годинама, вредним поштовања, с обзиром да се сигурним кораком ближи свом 70. рођендану. Више од 50.000 редовних и ванредних ученика је завршило нашу школу, што је још један доказ да баш у школи почиње грандиозно дело – стварање човека.

Школске 1949/50.године настала је Нижа угоститељска школа, која је образовала 53 ученика за занимања кувара и конобара.
06.10.1953.године штола је стекла самосталност, а звала се Стручна угоститељска школа. Основана је одлуком Народног одбора града Ниша бр. 28611 од 25.12.1953.године, а по предлогу Савета за просвету и културу НО града Ниша.

Одлуком Народног одбора среза Ниш уз споразум са Командом нишког гарнизона, августа 1956.године, уступљене су све просторије ресторана Дома ЈНА у Нишу за потребе практичне радионице Стручне угоститељске школе.

1966.године купљен је рибљи ресторан „Јадран“, који је постао школска радионица. 2012.године је променио име у „Маргер“.
27.12.1968.године формиран је Економски школски центар одлуком Скупштине општине Ниш бр. 61/13, а чиниле су га следеће школе: Школа за КВ раднике у угоститељству, Средња економска школа „Борис Кидрич“ и Школа за КВ раднике у трговини.

1974.године, после бројних пресељења, школа се преселила у данашњу зграду, тако да смо од тада на сталној адреси: мајаковског бр.2.
Школске 1979/80.године, школа почиње са образовањем ученика на четвртом степену, а образовни профили су: конобар техничар, кувар техничар и угоститељско-туристички техничар.

01.07.1986.године је Економски школски центар престао да постоји као јединствена образовна установа, а свака од три школе, којесу га чиниле, постаје самостална.

Школске 1988/89.године, школа први пут уписује ученике за образовни профил посластичар.
Школске 1991/92.године почело је школовање кадрова V степена конобар специјалиста и кувар специјалиста.

На школској згради стајали су следећи називи: Нижа стручна школа, Стручна угоститељска школа, Угоститељска школа са практичном обуком „27.март“, Школа за квалификоване раднике у угоститељству, Образовно-васпитна организација угоститељско-туристичке струке „27.март“ и Угоститељско-туристичка школа.
Под данашњим називом, Угоститељско-туристичка школа, регистрована је 15.02.1991.године и уписана у судски регистар решењем Привредног суда у Нишу, Фи 2063/90.

Угоститељско-туристичка школа из Ниша је већ у озбиљним годинама, вредним поштовања, с обзиром да се сигурним кораком ближи свом 70. рођендану. Више од 50.000 редовних и ванредних ученика је завршило нашу школу, што је још један доказ да баш у школи почиње грандиозно дело – стварање човека.

Школске 1949/50. године настала је Нижа угоститељска школа, која је образовала 53 ученика за занимања кувара и конобара.

06.10.1953. године штола је стекла самосталност, а звала се Стручна угоститељска школа. Основана је одлуком Народног одбора града Ниша бр. 28611 од 25.12.1953. године, а по предлогу Савета за просвету и културу НО града Ниша.

Одлуком Народног одбора среза Ниш уз споразум са Командом нишког гарнизона, августа 1956.године, ступљене су све просторије ресторана Дома ЈНА у Нишу за потребе практичне радионице Стручне угоститељске школе.

1966. године купљен је рибљи ресторан „Јадран“, који је постао школска радионица. 2012.године је променио име у „Маргер“.

27.12.1968. године формиран је Економски школски центар одлуком Скупштине општине Ниш бр. 61/13, а чиниле су га следеће школе: Школа за КВ раднике у угоститељству, Средња економска школа „Борис Кидрич“ и Школа за КВ раднике у трговини.

1974. године, после бројних пресељења, школа се преселила у данашњу зграду, тако да смо од тада на сталној адреси: мајаковског бр.2.

Школске 1979/80. године, школа почиње са образовањем ученика на четвртом степену, а образовни профили су: конобар техничар, кувар техничар и угоститељско- туристички техничар.

01.07.1986. године је Економски школски центар престао да постоји као јединствена образовна установа, а свака од три школе, којесу га чиниле, постаје самостална.

Школске 1988/89. године, школа први пут уписује ученике за образовни профил посластичар.

Школске 1991/92. године почело је школовање кадрова V степена конобар специјалиста и кувар специјалиста.

На школској згради стајали су следећи називи: Нижа стручна школа, Стручна угоститељска школа, Угоститељска школа са практичном обуком „27.март“, Школа за квалификоване раднике у угоститељству, Образовно-васпитна организација угоститељско-туристичке струке „27.март“ и Угоститељско-туристичка школа.

Под данашњим називом, Угоститељско-туристичка школа, регистрована је 15.02.1991. године и уписана у судски регистар решењем Привредног суда у Нишу, Фи 2063/90.