АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПИСМЕНОГ ДЕЛА ИСПИТА

  15.04.2024. г.  – ПОНЕДЕЉАК

08:30 ………………………………………… СРПСКИ ЈЕЗИК И  КЊИЖЕВНОСТ – ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА

09:00 ………………………………………… МАТЕМАТИКА – ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА

10:00 ………………………………………… ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА

16.04.2024. г.  – УТОРАК

09:30 ………………………………………… РУСКИ ЈЕЗИК – ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА

 

 

15.04.2024. г.   ПОНЕДЕЉАК

09:00…………………………………………… ОСНОВЕ УСЛУЖИВАЊА

 

10:15 ………………………………………… ИСТОРИЈА

11:00 ………………………………………… КУВАРСТВО, КУВАРСТВО – КУВАР СПЕЦИЈАЛИСТА,

ОСНОВИ КУВАРСТВА – КОНОБАР СПЕЦИЈАЛИСТА

12:45 ………………………………………….. ОСНОВЕ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА, МАРКЕТИНГ У

ТУРИСТИЧКОМ ПОСЛОВАЊУ КУВАР СПЕЦИЈАЛИСТА, МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ

 

16.04.2024. г.  – УТОРАК

08:30 ………………………………………… ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

 

09:05 ………………………………………… ФИЗИКА

 

09:30…………………………………………. МАТЕМАТИКА – УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА

 

10:00 …………………………………………  ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА – АГЕНЦИЈСКО И

ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ

 

10:30 …………………………………………. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

 

 

17.04.2024. г.  . – СРЕДА

10:15 ………………………………………… ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК – УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА

                                                           ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – КОНОБАР СПЕЦИЈАЛИСТА

11:00………………………………………… ЛИКОВНА КУЛТУРА, ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ

12:00 …………………………………………. ГЕОГРАФИЈА, ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА,

 ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ СВЕТА

 

12:50 …………………………………………. ПСИХОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВУ,

ПОСЛОВНА ПСИХОЛОГИЈА – КУВАР И КОНОБАР СПЕЦИЈАЛИСТА

 

13:30 …………………………………………. ПОСЛАСТИЧАРСТВО, ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА

 

 

 

18.04.2024. г.  – ЧЕТВРТАК

09:30……………………………………………. ХИГИЈЕНА, ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА,

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

10:30 ………………………………………….. РУСКИ ЈЕЗИК– УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА

 

12:45 ………………………………………….. ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА

 

10:45 ………………………………………….. ЕКОНОМИКА ТУРИСТИЧКИХ И УГОСТИТЕЉСКИХ

 ПРЕДУЗЕЋА, ПРЕДУЗЕТНИШТВО

 

 19.04.2024. г. – ПЕТАК

 

10:20 …………………………………………. ФИЛОЗОФИЈА, СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА

 

11:00 ………………………………………… СРПСКИ ЈЕЗИК И  КЊИЖЕВНОСТ – УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА

 

13:30 ………………………………………….. ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА

 

 

                                                                                                                            Разредни старешина

                                                                                                                      Милена Ђурђевић Ристић